پیمایش غار گل زرد

صفحه 1 از 11
چالوس لطیف
١۴(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢٩.۶٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢٩.۶٣(in)