ابشار دوقلو

صفحه 1 از 11
چالوس Light Rain Shower
٢٢(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٣٠.٠٢(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٣٠.٠٢(in)