ابشار خور

صفحه 1 از 11
چالوس تا قسمتی ابری
٢۵(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢٩.٩۶(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢٩.٩۶(in)