سبلان

۱

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ روز چهارشنبه صبح ساعت ۱۰ صبح از ابتدای مسیر که ابگرم شابیل میباشد به وسیله لنرور به سمت پناهگاه اول حرکت کردیم …پس از رسیده به پناهگاه به سمت قله حرکت کردیم ولی در انتهای راه به خاطر خراب شدن جو و نامساعد بودن هوا مجبور به بازگشت گرفتیم …

ادامه مطلب...