۱۲

در روز جمعه به تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۱ با همکارانمان از گروه کوهنوردی سایپا به سمت غار گل زرد در منطقه گل زرد واقع در جاده هراز بعد از امام زاده هاشم حرکت کردیم …. ابتدای مسیر دارای شیب تند و سپس به مرتع چراهگاه میرسیم که محل استقرار دامداران میباشد و سپس به سمت غار حرکت […]

ادامه مطلب ←
۱

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ روز چهارشنبه صبح ساعت ۱۰ صبح از ابتدای مسیر که ابگرم شابیل میباشد به وسیله لنرور به سمت پناهگاه اول حرکت کردیم …پس از رسیده به پناهگاه به سمت قله حرکت کردیم ولی در انتهای راه به خاطر خراب شدن جو و نامساعد بودن هوا مجبور به بازگشت گرفتیم …

ادامه مطلب ←
دماوند از نمای قله پرسون

روز جمعه به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۳ در ساعت ۵ صبح از جلوی درب شرکت سایپا به سمت دشت هویج و قله پرسون به ارتفاع ۳۱۵۰ متر واقع در لواسانالت حرکت کردیم این اولین برنامه بنده بود.  

ادامه مطلب ←