پیمایش غار گل زرد

۱۲

در روز جمعه به تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۱ با همکارانمان از گروه کوهنوردی سایپا به سمت غار گل زرد در منطقه گل زرد واقع در جاده هراز بعد از امام زاده هاشم حرکت کردیم …. ابتدای مسیر دارای شیب تند و سپس به مرتع چراهگاه میرسیم که محل استقرار دامداران میباشد و سپس به سمت غار حرکت […]

ادامه مطلب...


سبلان

۱

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ روز چهارشنبه صبح ساعت ۱۰ صبح از ابتدای مسیر که ابگرم شابیل میباشد به وسیله لنرور به سمت پناهگاه اول حرکت کردیم …پس از رسیده به پناهگاه به سمت قله حرکت کردیم ولی در انتهای راه به خاطر خراب شدن جو و نامساعد بودن هوا مجبور به بازگشت گرفتیم …

ادامه مطلب...